Postup ekologické likvidace vozidel:

 

kontakt ekologické likvidaceZa prvé je třeba nám zavolat na telefonní číslo +420 380 426 420 nebo +420 606 272 373 nebo vyplnit náš kontaktní formulář pro likvidaci ONLINE (což je pro Vás výhodné, jelikož Vám zavoláme zpět a pro Vás bude celá likvidace vozidla opravdu úplně zdarma - ani telefon nebudete muset platit).

Domluvíme si datum, čas  a místo odtahu Vašeho autovraku. Termínem se budeme snažit Vám co nejvíce vyjít vstříc a pokud to půjde, jsem ochotni přijet v kteroukoli denní dobu, jakýkoli den v týdnu. Po telefonu si zaznamenáme i pár dalších informací o Vašem vozidle, např. zda je vůz pojízdný, zda je kompletní (vysvětlení viz zde) atd.

informace o autovrakuAbychom mohli rychle a správně vyplnit Protokol o likvidaci vozidla (vzor Protokolu zde), bude třeba doplnit podstatné údaje o vozidle, které můžeme nalézt pouze v technickém průkazu Vašeho vozidla - např. číslo technického průkazu, číslo VIN kódu karoserie, typ vozidla a jeho hmotnost, atd. Jelikož tyto a další informace zasíláme do programu MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství) na server Ministerstva životního prostředí, nejsnazším řešením je zaslat nám oscannovaný technický průkaz na email (další varianty jsou i poštou či nadiktovat telefonem. Hrozí tu však rizika, že dopis nebude doručen, údaje budou špatně nadiktované či zaznamenané a tím pádem mohou nastat zbytečné prodlevy ve vyřízení Vaší likvidace).

odtah autovraku zdarmaV domluvený termín odtáhneme Vaše vozidlo k ekologické likvidaci do naší provozovny. Doba, po kterou je třeba Vaše přítomnost je jen pár minut - sejdeme se, dáte nám klíče od vozidla a okopírovaný celký technický průkaz. Pak následuje samotné nakládání vozidla, s čímž máme velké zkušenosti a proto již není Vaše přítomnost třeba. Protokol o likvidaci Vám následně zašleme poštou. 

Odhlášení vozidla z registru vozidel probíhá na odboru dopravy příslušného úřadu, pod který spadáte. Pro bezproblémové odhlášení potřebujete kromě námi vystaveného Protokolu, také Váš technický průkaz a registrační značky vozu. Úředník na příslušném úřadě Vám do technického průkazu zaznamená, že vozidlo bylo trvale vyřazeno z evidence.

zlikvidovánoNakonec nesmíte zapomenou na zrušení Vaší pojistné smlouvy o povinném ručení. Zrušit smlouvu lze již k datu likvidace vozidla, což je datum uvedené na Protokole, který jste od nás obdržel.

 

Celý proces probíhá rychle a snadno. Vozidlo je možné zlikvidovat ještě v den zavolání.

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále:

 • Zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla

 • Předá předávající osobě písemné potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.

Dokumenty k likvidaci vozidla

Aby mohla proběhnout ekologická likvidace Vašeho vozidla bez zbytečných zdržení, je potřeba mít připraveny potřebné doklady.

K samotné ekologické likvidaci jsou potřeba tyto doklady:

 
 1. občanský průkaz, resp. v případě, že je vlastníkem vozidla firma, pak je nutné doložit živnostenský list nebo jiné oprávnění k podnikání,

 2. velký technický průkaz,

 3. plná moc – pouze v případě, že ekologickou likvidaci vozidla vyřizuje jiná osoba než je uvedená v TP (nemusí být notářsky ověřená), plná moc je ke stažení zde.

  doklady potřebné k likvidaci vozidla
 

Doklady pro vyřazení z evidence vozidel

Vyřazení vozidla z registru vozidel probíhá na odboru dopravy a jsou k tomu zapotřebí tyto dokumenty:

 1. Protokol o likvidaci – protokol, který získáte na základě ekologické likvidace vašeho vozidla přímo od nás,

 2. 2 x registrační značka (SPZ), v případě ztráty je nutné čestné prohlášení o ztrátě,

 3. Vyplněnou žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (k dostání na úřadě),

 4. Plná moc v případě, že nejste majitelem vozidla (nemusí být notářsky ověřená), plná moc je ke stažení zde.