Otázky a odpovědi

Jak hodně kompletní musí být vrak, aby byla likvidace bez poplatku?

Zní to paradoxně, ale úplností se míní obsah všech dílů, které jsou nebezpečným odpadem, jsou znečištěny nebezpečným odpadem, nebo jsou ostatním odpadem se zvláštními požadavky na manipulaci. Jde zejména o olejové náplně, brzdovou kapalinu a další náplně. Poté samozřejmě všechny části, které jsou znečištěny těmito náplněmi, například motor, převodovka, rozvodovky, poloosy, brzdový systém, katalyzátor atd… Chybějící interiér, rádio, sklo, či plechový díl není pro splnění kompletnosti problém.

Smyslem kompletnosti autovraku je stahování nebezpečných odpadů z životního prostředí.

<< 1 | 2